Historie

Před první světovou válkou, roku 1910, staví J. Hlavatý v Třebechovicích první menší slévárnu litiny. Odlévají se zde různé odlitky pro hospodářské stroje. Po vybudování slévárny v Novém Městě nad Metují, na níž je J. Hlavatý finančně zainteresován, prodává slévárnu v Třebechovicích panu J.Pokorovi. Nový majitel závod rozšiřuje o výrobu dřevoobráběcích strojů, většinou hoblovek. O výrobky slévárny byl zájem i za hranicemi republiky.

Během 2. světové války slévárna nevyrábí. Po osvobození v roce 1945 slévárnu přebírá Stavební podnik, který je následně změněn na n.p. Kovoslužba. Po ustavení n.p. Strojírny potravinářského průmyslu přechází do tohoto podniku celý závod Kovoslužba. V této době dochází k rozšiřování provozu slévárny o jadernu a ruční formovny. Zvyšuje se počet zaměstnanců i produkce. Výroba dřevoobráběcích strojů je zrušena a podnik se zaměřuje na výrobu strojů a zařízení pro potravinářský průmysl. S novou výrobou stoupá i potřeba nových modelových zařízení a tak se v roce 1960 staví nová dřevo i kovomodelárna s modernějším vybavením. Staré dřevěné objekty se postupně likvidují. V této době má slévárna již dvě kuplovny o průměru 600 mm a vyrábí až 1400 tun ročně. Výroba odlitků se zvyšuje, stoupají však i nároky na složitost a kvalitu výroby. Staré provozy slévárny již nevyhovují po stránce výrobní i hygienické a proto je vybudována nová slévárenská hala, která je v roce 1972 dána do zkušebního provozu. Vzdušná dílna je vybavena dvěma novými kuplovnami o průměru 700 mm a navážecím zařízením, podstropním jeřábem, pískovou a chemickou laboratoří, pojízdnou druhovací váhou se signalizačním zařízením. Cidírna odlitků je vybavena tryskačem a dalšími apretačními stroji pro konečnou úpravu odlitků. Rovněž jsou vybudována nová sociální zařízení pro zaměstnance.

Budova staré slévárny byla v 80. letech zbourána. Tím ovšem modernizace provozu slévárny nekončí. Postupně bylo mechanizováno pískové hospodářství a rozvod písku k jednotlivým strojům a pracovištím. Do provozu byla uvedena nová hala cidírny s velkým komorovým tryskačem. Poslední akcí je vybudování zásobníků kysličníku uhličitého a kyslíku včetně jejich rozvodů k jednotlivým pracovištím jaderny.

Modernizace celého závodu, nejen slévárny, je prvořadým záměrem nové společnosti TSS, spol. s. r. o., která privatizovala slévárnu v roce 1992. Současný výrobní program je zaměřen na výrobu odlitků ze šedé litiny, bronzu, hliníku, mosazi (do písku i kokil). Strojní výroba je zaměřena na nástroje, přípravky, kokily a stroje.TSS, spol. s r. o.

Za tratí 496
503 46 Třebechovice pod Orebem

Kudy k nám?
+420 495 540 339