Whistleblowing

Oznamování protiprávního jednání / Whistleblowing

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti TSS, spol. s r. o., máte možnost jej oznámit, vyjádřit své obavy a stížnosti, včetně těch, které se týkají lidských práv.

Tento postup má identifikovat, zaznamenávat, vyhodnocovat a poskytovat včasné odpovědi a řešení v úzkém dialogu s potenciálně dotčenými subjekty a společností TSS, spol. s r.o. Cílem je předcházet, zmírňovat nebo napravovat stávající a potenciální konflikty související se společností TSS, spol. s r.o.

Respekt k zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, orgánům veřejné správy a místním komunitám a dalším zástupcům občanské společnosti umožňuje úspěšnou spolupráci při zachování důvěry a transparentnosti.

Společnost TSS se zavazuje, že zabrání jakékoli možnosti odvety vůči stěžovateli.

Mechanismus stížností pomáhá dosahovat následujících cílů:

- identifikovat stížnosti zúčastněných stran prostřednictvím jednoduchého a přístupného postupu;
- vytvořit postup pro zaznamenávání, vyhodnocování a reakci na stížnosti, které obdrží kterákoli zúčastněná strana;
- zajistit jasný a transparentní postup pro všechny zúčastněné strany;
- zajistit rychlou reakci;
- zajistit existenci různých, snadno dostupných kanálů pro přijímání a sdělování stížností.

Postup pro vyřizování stížností

Krok 1. Přijímání a evidence stížností
- Přijímání, registrace, analýza a první klasifikace;
- upozornění dotčených stran.

Krok 2. Přezkoumání a prošetření stížností
- Dialog se stranami, které podávají stížnost nebo reklamaci;
- analýza se všemi zúčastněnými stranami;
- přijetí vstupních informací.

Krok 3. Vypracování možností řešení, příprava odpovědi a uzavření
- Vytvoření řešení pro stranu podávající stížnost, např. prostřednictvím dohody o narovnání;
- implementace/realizace řešení.

Krok 4. Monitorování, podávání zpráv a vyhodnocování mechanismu řešení stížností
- Sledování ujednání;
- informování stěžovatele o stavu jeho provádění;
- vyhodnocování mechanismu řešení stížností na základě ukazatelů řízení.

Časový harmonogram

Krok 1. Potvrzení přijetí stížnosti a její zaevidování - 3 pracovní dny;
Krok 2. Oznámení o přípustnosti nebo nepřípustnosti - 15 pracovních dnů;
Krok 3. Oznámení o vyřešení a odpovědi - 15 pracovních dnů.

Časové lhůty kroku 2 a 3 se mohou lišit v závislosti na složitosti stížnosti.

Příslušné žádosti jsou spravovány a předávány do TSS, spol. s r.o. k analýze přípustnosti a dalšímu řízení.

Stížnosti lze podávat prostřednictvím některého z následujících kanálů:

prostřednictvím e-mailu na adresu: fischerova@tsssro.cz
telefonicky na čísle +420 495 540 339
Písemně na adresu: Za tratí 496, CZ 503 46 Třebechovice pod Orebem.


V Třebechovicích pod Orebem 1.1.2022

Karolína Charousková Třešková
ŘeditelkaTSS, spol. s r. o.

Za tratí 496
503 46 Třebechovice pod Orebem

Kudy k nám?
+420 495 540 339